แต่เดิมในบ่อนการพนัน เรามักจะได้ยินคำว่า “เก็บค่าต๋ง” โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ค่อยช่วยดูต้นทางบ้าง  เจ้าของบ้านที่ให้ใช้อาคารสถานที่เป็นที่เปิดบ่อนการพนันบ้าง มักจะได้ค่าต๋งนี้แหละเป็นค่าตอบแทน แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันที่การพนันจับมือกับเทคโนลีรวมตัวกันเป็นบ่อนการพนันออนไลน์ เว็ปพนัน เว็ปคาสิโนออนไลน์ต่างๆ คำว่า “ค่าต๋ง” เริ่มหายไป นักพนันยุค 5G ในเว็บ ufabet1688 รู้จักแต่คำว่า “ค่าน้ำ” “ค่าคอมมิชชั่น” ซึ่งนักพนันเองก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้คืออะไร กลับมองว่าเป้นค่าใช้จ่ายที่ถูกหักไปหรือเพิ่มเข้ามาเล็กๆน้อย คุ้มที่จะเสียเพื่อที่จะเล่นชนะคืนมาให้คุ้มทุน วันนี้เราจะคุยกันเฉพาะเรื่อง “ค่าน้ำคืออะไร” ในเว็ปการพนันออนน์ หรือเว็ปคาสิโนออนไลน์ ค่าน้ำเฉพาะในคาสิโนออนไลน์คืออะไร   ตอบแบบขวานผ่าซากตรงๆตัวในคำถามที่ว่า ค่าน้ำคืออะไรนั้น ค่าน้ำก็คือค่าต๋งนั่นเอง มันคือค่าใช้จ่ายในการเล่นการพนันอย่างเดียวกัน ซึ่งแท้จริงแล้วคำว่าค่าน้ำมีมาก่อนคำว่าค่าต๋งเสียอีกเป็นคำโบราณตั้งแต่สมัยรัชการที่ 3 เลยทีเดียว ค่าต๋งเป็นคำไม่เป็นทางการ ใช้หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ มักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใด และผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ ค่าต๋ง ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา ฉบับปัจจุบัน มาจากคำ 2 คำ คือคำว่า ค่า กับคำว่า ต๋ง “ ค่า ” ในที่นี้หมายถึง เงินที่เป็นราคาของการบริการ...